Skip to main content

Kwaliteit en vakmanschap staan centraal bij rietdekken

Rietdekken in vakmanschap

De kwaliteit en levensduur van een rietdak zijn allereerst afhankelijk van de gebruikte materialen en de uitvoering van de rietdekwerkzaamheden en dus de kwaliteit van de rietdekker. Om de kwaliteit te verhogen heeft de Vakfederatie minimum eisen gesteld waaraan een rietdak moet voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in: de Kwaliteitseisen en Uitvoerings-Richtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers.

De Levensduur
Een rieten dak, mits goed ontworpen, vakkundig aangebracht en goed onderhouden is een verantwoorde investering voor jaren. De levensduur zou minimaal 25 jaar moeten zijn. Maar 40 jaar of langer is geen uitzondering.

Garanties voor een bepaalde levensduur zijn echter zelden te geven. De levensduur hangt daarvoor veel te veel van incidentele factoren af. Factoren die de rietdekker niet allemaal in de hand heeft.
Het meest bepalend is zonder enige twijfel de hellingshoek van het dakvlak.
Ook onderhoud speelt een steeds belangrijkere rol bij het behalen van een optimale levensduur.
Zie hiervoor o.a. verderop: levensduur 1,2,en 3 en onderhoud.

Rietdak Keuringen
Om de kwaliteit van het rietdak verder te bevorderen heeft de Vakfederatie het initiatief genomen tot de mogelijkheid het (nieuwe) rietdak te laten keuren. De keuring verschaft zekerheid over uitvoering en kwaliteit.
Verder heeft de Vakfederatie de laatste jaren veel geld en tijd geïnvesteerd in het verder verbeteren van de opleiding tot ondernemer-rietdekker. Alleen rietdekkers die de opleiding met succes hebben afgesloten kunnen lid van de Vakfederatie worden.